LE NOBEL

History & Genealogy


Voorouders Nederlandse Stamvader

Onze Nederlandse stamvader , Jan Lenart Lenobel, is van franse afkomst heet eigenlijk Jean Léonard LENOBLE. Hij op 27 mei 1700 gedoopt te Roncq (Frankrijk).  Zijn vader was genaamd Léonard LENOBLE. En hij was de zoon van Henri LENOBLE en afkomstig uit de provicie Berry .

Berry was in de vroege middeleeuwen een zelfstandig graafschap en tot aan de Franse revolutie één van de provincies in Frankrijk met als hoofdstad Bourges. Aan het eind van de 11e eeuw kregen de Franse koningen interesse in het gebied en in 1360 richtte koning Jan II de Goede het hertogdom Berry op voor zijn derde zoon Jan. De titel van hertog van Berry bleef eeuwenlang binnen de koninklijke familie. In 1790 werden al die titels opgedoekt en Berry werd verdeeld over nieuwe departementen Cher en Indre. Deze departementen maken tegenwoordig deel uit van de regio Centre-Val de Loire.

Léonard was werkzaam als maitre chirurgien te Ronq, als opvolger van zijn vader. Léonard trouwde op 12 augustus 1695 met Chréstienne CAMBIER. Over dit huwelijk is niet veel bekend.

Hij is hertrouwd met Elisabeth FAUVELLE, waar en wanneer is (nog) onbekend. Uit dit huwelijk wordt Jean Léonard LE NOBLE geboren, onze Nederlandse stamvader. Zijn exacte geboortedatum is (nog) niet bekend, maar hij werd op 27 mei 1700 gedoopt te Ronq, gelegen ten noorden van Lille (Rijssel). Dit dorp bestaat nog en ligt aan de autoweg Kortrijk-Lille. Het werd echter in beide wereldoorlogen (WO I 1914-1918 en WO II 1939-1945), geheel verwoest en daarna weer opgebouwd. Hierdoor zijn er bijna geen sporen uit de oude tijd terug te vinden. Na opheffing van het Edict van Nantes (1685), toen de protestanten in Frankrijk geen godsdienstvrijheid meer genoten, is hij, zoals vele andere 'Hugenoten' naar Nederland gevlucht. Dit was waarschijnlijk rond 1700-1720.

Matthew House doet thans onderzoek naar de (voor)ouders van de Nederlandse stamvader Jan Lenart Lenobel.

In Frankrijk ten zuiden van Parijs de voormalige Provincie Berry met de hoofdstad Bourges, In het noorden met de Belgische grens Roncq/Lille. In Nederland de provincie Zeeland op het eiland Walcheren de stad Middelburg.