LE NOBEL

History & Genealogy


Eerste vrouwelijke notaris te Utrecht

Op 9 april 1909 wordt Hillegonda (Gon) le Nobel geboren te Giessendam. Zij is de dochter van Cornelis le Nobel (1872-1918) en Johanna Maria Beuningh (1871-1952). Zij heeft één jongere broer, Cor le Nobel (1908-1968); hij wordt later Burgemeester .

Zij doorloopt de HBS en verhuisd in 1924 naar Utrecht voor haar notariéle studie. Zij kreeg haar opleiding van professor Eggens en behaalde in 1929 het diploma voor kandidaat notaris. Zij is steeds in Utrecht werkzaam geweest. Enige tijd bij notaris Onnen, later bij notaris Snellen en na zijn overlijden bij zijn opvolger notaris Hellingman in de Utrechtse Muntstraat. Sinds de vrouw in 1946 benoembaar was verklaard, nam zij geregeld het kantoor waar.

Tot vóór 1955 bestond het notariaat in Nederland uit eenmanskantoren: een notaris met enige personeelsleden. In Rotterdam waren weliswaar door andere factoren enige grotere kantoren, tevens geassocieerd met advocaten, doch hier speelde de internationale scheepvaartpraktijk een rol. In de rest van het land was het beeld eenvoudig. Het begrip ‘eenmanskantoor’ was in die tijd ook nog letterlijk te nemen: die ene notaris was een man, want vrouwen werden niet tot notaris benoemd. Gelukkig zijn ongeveer vanaf 1955 de luiken opengegooid. Vrouwen werden benoembaar geacht en ook feitelijk benoemd.
Mejuffrouw (sic!) Le Nobel was in 1957 de eerste vrouwelijke notaris in de stad Utrecht en de 5e vrouwelijke notaris in Nederland.

In april 1971 werd de heer J. A. P. Aarts benoemd tot notaris als opvolger van mej. H. J. M. Le Nobel.