LE NOBEL

History & Genealogy


Kaart Zeeland 1748. Het grootste deel van de geschiedenis van de familie le Nobel speelt zich af in de provincie Zeeland. Met name in- en rond de stad Middelburg op het eiland Walcheren, tot en met de 7e generatie.

Generaties & werk

Over veel, in de stamboom voorkomende, personen zijn feiten bekend die een goed beeld geven van hun maatschappelijke positie en hun dagelijks bestaan. Deze gegevens zijn verzameld en o.a. in een privéarchief ondergebracht, samen met vele officiële documenten waaronder onder andere huwelijksakten, nalatenschappen en boedelbeschrijvingen. Zoals in elke familie zijn er kleurrijke personages, schandaaltjes en tragedies. Dit is privacygevoelig materiaal wat zich niet direct leent voor publicatie. Om de veelzijdigheid van de familie toch te kunnen weerspiegelen, hebben wij gekozen voor een globaal overzicht. In dit overzicht wordt de Nederlandse stamvader nog benoemd als de 1e generatie. Naar zijn voorouders vindt momenteel onderzoek plaats.

Vele 'le Nobels' waren geziene personen in hun omgeving. In de Middelburgse generaties bekleedden ze kerkelijke functies. In de laatste generaties waren sommigen sterk sociaal geëngageerd. Enkelen hebben wetenschappelijke publicaties op hun naam. Ook waren er onderscheidingen, variërend van Ereteken van de Schutterij tot Orde van Oranje Nassau (3x).

Generatie 1 en 2
Van deze generaties is, tot op heden, vrijwel niets bekend. Zij woonden te Middelburg (Walcheren, provincie Zeeland). De Nederlandse stamvader Jan Lenart Lenobel woonde aan de Vlissingsestraat tot aan zijn overlijden in 1750. Hij is begraven op de Oude Kerkhof te Middelburg.

Generatie 3
Woonden te Middelburg. Een winkelier, een barbier en een grote kruidenier. De laatste verkreeg een groot herenhuis aan de voorname Zuiderdam en noemde het "De Spelende Leeuw" (thans nog bestaand).

Generatie 4
Woonden allen te Middelburg. Er waren 3 kooplieden in koloniale waren, een ontvanger van accijnzen en een boekhouder bij de Sociëteit der Zaagmolens (welke hij later opkocht en met zijn zoon ging exploiteren). Deze generatie werd zeer vermogend en bezat voorname herenhuizen o.a. aan de prestigieuze Londense Kaai.

Generatie 5
Woonden allen aanvankelijk nog te Middelburg. Eén was eigenaar van een stoom-grut en pelmolen . Het merendeel welgestelde kooplieden in koloniale waren, ook kende de familie een sigarenfabrikant en de eigenaar van de eerder genoemde zaagmolens (generatie 4). Eén werd notaris en vertrok naar Zeeuws Vlaanderen, een tweede notaris vertrok naar Leiden. Eén ging als advocaat naar Eindhoven. Eén vertrok naar Suriname en werd opzichter op een plantage en stierf aldaar aan malaria.

Generatie 6
Een deel bleef wonen te Middelburg als handelaren in koloniale waren en sterke drank. Eén was commissionair. In de tak te Zeeuws Vlaanderen (Oostburg) opnieuw een notaris. Een ander ging als apotheker naar Utrecht. In de tak via Eindhoven (Asten) was een fabrikant van mineraalwater. Eén sterft als officier van gezondheid aan boord van het schip 'ss Reaal' op weg van Atjeh naar Padang en krijgt een zeemansgraf. Een ander richt tijdens Wereld Oorlog I een nationaal comité op voor dekens, kolen en voedsel voor vluchtelingen.

Generatie 7
Van de laatste tak te Middelburg gaat er één naar Haarlem en heeft daar een atelier voor gebrandschilderd glas . Een broer is manufacturier en emigreert om geloofsredenen in 1905 naar Canada. Hij begint een tuinderij. In de tak te Zeeuws Vlaanderen zien we opnieuw notarissen (resp. te Giesendam, Kampen, Terneuzen). In de tak te Utrecht treffen we 2 psychiaters aan (Zutphen, Scheveningen), een apotheker (Harderwijk), 2 apothekersassistenten en een technisch hoofdopzichter bij de telefoondienst (Den Haag).

Generatie 8
De tak te Haarlem blijft in gebrandschilderd glas. Hij levert o.a. via zijn neef in Canada (Vancouver) aan kerken. De tak te Canada (Vancouver) krijgt o.a. een lerares, een eigenaar van een besteldienst, een agent in verzekeringen, een champignonteler en een violist die later een wereldvermaarde orchideeënkwekerij opzet. In de tak Zeeuws Vlaanderen (via Kampen en Terneuzen) zien we een vrouwelijke notaris en een burgemeester . In de tak Zutphen een lerares. In de tak Den Haag 2 ingenieurs en een reisleidster. In de tak Scheveningen 2 maatschappelijk werksters, een danseres/eurythmist en een zakenman.

Generatie 9
In Canada treffen we o.a. een verzekeringsbedrijf, een muzieklerares, een effectenhandelaar, een geoloog, een arts en een vertegenwoordiger in tuincultuur. Zijn orchideeën kwekerij werd in 1997 verkocht. In Nederland o.a. 2 artsen, 1 architect, 1 politicoloog, 4 leraressen, 1 bankemployé en een bibliothecaresse. Dan de tak naar Engeland, voortkomend uit de tak Utrecht, Scheveningen. Tot januari 2006 was deze familietak spoorloos maar dankzij deze website hebben we elkaar gevonden. Men woont in Canada aan de westkust.

Generatie 10 en 11
De webmaster is van de 10e generatie. Verder is het op dit moment (2017) nog te vroeg om afgeronde informatie te geven over de 10e en 11e generatie.