LE NOBEL

History & Genealogy


Familiewapen

Er wordt soms gedacht dat het voeren van een familiewapen een voorrecht was en-of is van de adel. Wapens werden vroeger alleen gevoerd door ridders. Toch zijn er ook voorbeelden bekend van onder andere burgers en kooplieden die al in de 13e eeuw een wapen gebruikten. Men had deze wapens zelf aangenomen en daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd. In Nederland mag iedereen een wapen aannemen en voeren. Er wordt geschat dat er in Nederland ca. 80.000 verschillende familienamen zijn, waarvan ca. 0,5% van adel is en dat er rond de 40.000 familiewapens zijn.

Beschrijving

Horizontaal gearceerd schild waarop een gestippelde dakvormige balk (keper) en 3 vijfbladige, niet gearceerde niet gestippelde, rozen staan.
De rozen hebben gestippelde bladpunten en een gestippelde kern

Kleuren

Azuur blauw schild, Gouden keper, 3 zilveren heraldische rozen, elk goudgepunt en goud geknopt.

Ontstaanswijze onduidelijk

 • Meegebracht uit Frankrijk ca. 1700.
 • Zelf ontworpen en ingevoerd te Middelburg (Zeeland) ca. 1700.

Opmerkelijk

 • Het wapen werd (nog) niet eerder aangetroffen dan in generatie IV (1783).Het wapen werd veelvuldig gehanteerd door de koopman Jacobus Adriaan le Nobel (IV) 1784-1832. Opmerkelijk is de grote gelijkenis met het wapen van diens moeder Catharina Philipse (III). Mogelijk is het wapen hiervan afgeleid.
 • Na algemeen heraldisch onderzoek door Jacobus Willem le Nobel (VIII) in 1935, meende men in de familie dat de heraldische rozen roze van kleur waren. Men sprak van ‘roze nobles’, mogelijk een verbastering uit het Frans: roze noble = heraldische roos.

Oudste bron

 • Geregistreerd als heraldische zwart/wit tekening in Middelburgse kerkregisters ca. 1775-1780.
 • Het familiewapen wordt ook beschreven in Normandië in de 16e en 17e eeuw. Het wapen en genealogie en bijzonderheden staan beschreven in: "Les Conseillers du parlement de Normandie sous Henri-IV et sous Louis- XIII" (Recueil généalogique établi sur base du Manuscrit Bigot, de la Bibliothèque de Rouen, Tôme III) uitgegeven te Rouen, Libraire de la Société de l'Histoire de Normandie, 1964; auteur: Henri de Frondeville.

Het familiewapen van Catharina Philipse, mogelijk is het wapen van de familie le Nobel hiervan afgeleid.

Het wapen van Francois Le Noble, conseiller (adviseur) au Parlement de Rouen. Een opvallende gelijkenis, geen familie.

Literatuur

 • -Algemeen Nederlands Familieblad- (1902).
 • -De Navorser- (1913), als aanvulling op Rietstap, ‘Armorial Général’, 2e druk.
 • Heraldische collectie Musschaert.
 • Heraldische collectie Steenkamp/Damstra.
 • Het wapen is gelijkend op dat van een franse familie ‘le Noble’ uit de omgeving van Dyon (Kon. Bibliotheek, Den Haag, 1936).