LE NOBEL

History & Genealogy


Bronnen

Vele bronnen zijn geraadpleegd alvorens artikelen en onderwerpen te publiceren op deze website. Mocht u toch onjuiste en/of niet volledige informatie tegenkomen, informeer ons en klik door naar de contactpagina .

Geraadpleegde bronnen in de loop der jaren:

 • Bezoek van Han le Nobel aan paroisse te Ronck (Lille) en correspondentie met de abbé.
 • Ned. Hugenoten Stichting Amsterdam
 • Universiteit Nijmegen / Pierre Bayle Instituut
 • Kerk Heiligen der Laatste Dagen / Centrum Familiegeschiedenis Amsterdam
 • Meertens Instituut / Kon.Ned. Ac. Wetensch.-naamkunde Amsterdam
 • Rijksarchief / Centraal Buro Genealogie (Den Haag) o.a. familiedrukwerken, militaire archieven, Waalse fiches (Hugenoten).
 • Stichting Genealogisch Centrum Zeeland (Goes).
 • Ned. Genealogische Vereniging waaronder alle jaargangen van hun tijdschrift Gens Nostra. Hierin is tweemaal een oproep gedaan om informatie t.a.v. oude archieven te Middelburg, helaas zonder response.
 • Kon.Bibliotheek (Den Haag) o.a. heraldische kollekties Rietstap,Muschaert,Steenkamp
 • Centraal Buro voor Burgerzaken (Paramaribo).
 • 'The Windmill' (Ned/Engelse krant in Canada).
 • Leger des Heils-tracing (U.K.).
 • Literatuur o.a. Repertoria Genealogie, Repertorium DTB, Ned. Patriciaat en diverse algemene genealogische werken en specifieke geschiedenis van Hugenoten.
 • Gemeentearchieven zijn doorzocht van o.a.: Middelburg, Den Haag, Arnhem, Wageningen, Haarlem, Rotterdam,' s Gravenzande, Oostburg, Hilversum, Leiden, Groningen, Leeuwarden.
 • Provinciale archieven zijn doorzocht van: Zeeland, Gelderland, Utrecht, Groningen, Friesland. In beide soorten archieven ging het o.a. om: doop-, trouw- en overlijdensregisters, begraaflijsten, kerkregisters, belastingregisters, huwelijksakten, memories van successie, notariële archieven, acquitrekeningen, weeskamer, kadaster, rekenkamer, telefoonboeken e.a.
 • 'Le Nobel Family Tree' (uitgave Canadese tak, 2003, met vele foto's -deze uitgave werd geheel met eigen foto's samengesteld uit Han's gegevens).
 • Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français /Centre de Généalogie Protestante (Parijs). Door Han bezocht in april 2003 + volgende correspondentie, resulterend in spoor naar Rouen (Normandië).
 • Internet / genealogische websites.
 • Nederlandse familie website “le Nobel, Historie en Genealogie” gaat op 9 mei 2004 online. Marc le Nobel, de webmaster, zoekt via het internet naar nieuwe bronnen, wetenswaardigheden en de geschiedenis van de familie.
 • Heemkundige Kring Walcheren, met dank aan Leo Hollestelle.
 • Zeeuws Archief, met dank aan Toon Franken.
 • Website Cadzandgeschiedenis, met dank aan Bert Voets.
 • Op 6 Januari 2006 wordt via het internet de tak uit de U.K. teruggevonden. Deze verloren gewaande familietak, thans wonend in Canada, vonden onze familie website op het internet.
 • April 2015, bezoek aan Roncq, Lille, door Matthew House. Hij vindt de doop- en familiegegevens van de Nederlandse stamvader Jan Lenart lenobel.
 • Mei 2017, de website LE NOBEL Historie & Genealogie, weer online, nu met een eigen domeinnaam en nieuwe lay-out.